Investice do domácích a zahraničních fondů kolektivního investování nabízených v České republice dosahují
k 30. 6. 2022 výše 688 miliard Kč.

Jana Brodani, Výkonná ředitelka AKAT: „V důsledku vývoje na trzích poklesl majetek ve fondech kolektivního investování od začátku letošního roku o 2,8% (ze 708 mld. Kč k 31. 12. 2021 na 701 mld. Kč.

31.3.2022 a 688 mld. Kč k 30. 6. 2022). Investoři se však i díky pravidelným investicím naučili své dlouhodobé investice nepřizpůsobovat krátkodobým tržním korekcím.“ Největší pokles majetku zaznamenaly fondy smíšené a akciové. Naopak, nárůst zaznamenaly fondy nemovitostní a především dluhopisové. V návaznosti na úrokovou normalizaci dluhopisové fondy již od počátku letošního roku suverénně vítězí z pohledu nákupů investorů.


„I ve druhém čtvrtletí se v investičním prostředí skloňovala témata inflace a rostoucích úrokových sazeb.
Vyšší nominální výnosy na dluhopisových instrumentech evidentně přilákaly řadu domácností, které
směřovaly své prostředky hlavně do krátkodobých dluhopisových fondů. Očekáváme, že tento trend bude i
nadále pokračovat. Celkové čisté prodeje podílových fondů byly v druhém čtvrtletí opět kladné a za celé
první pololetí již překročily 34 mld. Kč.“ prohlásil předseda AKAT Martin Řezáč.


Celkový objem majetku svěřený správcům aktiv v České republice nebo jejich prostřednictvím správcům
aktiv v zahraničí dosáhl k 30. 6. 2022 výše 1,788 bilionu korun a poklesl během druhého čtvrtletí o 38 miliard
Kč (tj. o 2,1 %, z 1,826 bilionu Kč k 31. 3. 2022 na 1,788 bilionu Kč k 30. 6. 2022).


Objem majetku zainvestovaného ve Fondech kvalifikovaných investorů dosáhl 297 mld. Kč a zaznamenal
tak čtvrtletní nárůst o 22 mld. Kč (tj. o 7,9%, z 275 mld. Kč k 31. 3. 2022 na 297 mld. Kč k 30. 6. 2022).
Celková hodnota majetku svěřeného custodianům klesla k 30. 6. 2022 na hodnotu 3,433 bilionu Kč.

Zdroj: AKATCR.cz, 16.8.2022