Cookies

1. ÚVOD

Společnost Finest Invest a.s., IČ: 04353862, se sídlem Vinařská 460/3, 603 00 Brno, Pisárky, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spisová značka B 7370, vystupuje jako správce osobních údajů zpracovávaných při provozu těchto webových stránek. Své případné dotazy či připomínky týkající se zpracování Vašich osobních údajů můžete směřovat na e-mailovou adresu info@ifinest.cz

2. JAKÝM ZPŮSOBEM DOCHÁZÍ KE SBĚRU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

2.1 CO JSOU COOKIES

Jako cookie se označuje malý soubor dat, který server pošle prohlížeči a ten jej uloží na počítači uživatele. Soubory cookies jsou standardní funkcí většiny webových aplikací a zajišťují funkčnost a často zlepšení výkonu online služeb, jakož i poskytování informací majitelům těchto online služeb o Vašem prohlížení. Cookies běžně slouží k rozlišování jednotlivých uživatelů, neboť se do nich ukládají uživatelské předvolby apod., a zjednodušují tak používání webových stránek. Ukládání souborů cookies může subjekt údajů sám upravit v nastaveních webového prohlížeče. Subjekt údajů může dále existující soubory cookies vymazat, případně zakázat ukládání cookies třetích stran. Cookies jsou zpracovávány po dobu 1 roku.

2.2 CO JSOU PIXEL ZNAČKY

„Pixelové značky“ (také známé jako bóje či pixely) jsou malé bloky kódy instalované na webové stránce, aplikaci či reklamě (či je tyto kódy vyvolávají), které mohou zjistit určité informace o zařízení či prohlížeči jako jsou například typ zařízení, typ operačního systému, typ prohlížeče a jeho verze, navštívené stránky, čas návštěvy, odkazující stránky, IP adresa a dalších podobné údaje. Pixely mohou dále zjistit rovněž informace o cookies, které zajišťují jedinečnou identifikaci zařízení. Pixely představují způsob, jakým mohou třetí strany nastavit a číst soubory cookies v prohlížeči z naší domény, a sbírat tak informace o návštěvnících této domény. Pixely jsou zpracovávány po dobu 1 roku.

V souvislosti s užíváním těchto webových stránek máte dále zejména následující práva:
požadovat po nás informaci, jaké Vaše osobní údaje zpracováváme
požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů
vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit
požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů – výmaz provedeme, pokud není v rozporu s platnými právními předpisy nebo našimi oprávněnými zájmy
požadovat po nás omezení zpracování do doby vyřešení žádosti, pokud budete popírat přesnost osobních údajů, důvody jejich zpracování nebo pokud podáte písemnou námitku proti jejich zpracování
v případě automatizovaného zpracování osobních údajů, které je založeno na uzavřené smlouvě nebo souhlasu, který jste nám udělili, máte právo na tzv. přenositelnost těchto údajů, které vám budou poskytnuty ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu
v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7; www.uoou.cz. Kdykoli můžete vznést námitku proti zpracování osobních údajů, včetně profilování, které zpracováváme z důvodu oprávněného zájmu.

3. JAK A K JAKÝM ÚČELŮM COOKIES VYUŽÍVÁME

3.1 PROVOZNÍ COOKIES

Využíváme provozní cookies, které jsou nutné pro provoz našich webových stránek. Tyto cookies na Vašem zařízení ukládají pouze Vaše individuální nastavení, které ovlivní vzhled a provoz našich webových stránek. Tyto údaje zpracováváme na základě našeho oprávněného zájmu na řádný provoz našich webových stránek.

3.2 ANALYTICKÉ COOKIES

Využíváme analytické cookies, které pro nás zpracovává společnost Google LLC. Analytické cookies nám pomáhají sledovat základní statistické údaje využívání našich webových stránek, především pak informace, kolik uživatelů navštívilo jednotlivé stránky společnosti a v jakém čase. Tyto cookies identifikují uživatele unikátním číslem, a to pouze z toho důvodu, abychom mohli sloučit přístupy na jednotlivé stránky jedním uživatelem, a získali tak vypovídající statistické údaje. Tyto cookies jsou zpracovány pro statistické účely (anonymizovaně), a nejsou nám proto předávány žádné informace o Vašem konkrétním chování. Tyto údaje zpracováváme na základě našich oprávněných zájmů na řádném fungování webových stránek a analýze jejich návštěvnosti.

Cookies a pixelové značky zpracovávají společnosti Google LLC, Seznam.cz, a.s., The Rubicon Project Ltd., Yieldlab AG a Facebook Ireland Ltd. Cookies jsou zpracovávány především za účelem našich marketingových činností a umožní nám analyzovat chování na našich webových stránkách.

4) NASTAVENÍ SPRÁVY COOKIES V PROHLÍŽEČÍCH

Standardní webové prohlížeče (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome apod.) podporují správu cookies. V rámci nastavení prohlížečů můžete jednotlivé cookie ručně mazat, blokovat či zcela zakázat jejich použití, lze je také blokovat nebo povolit jen pro jednotlivé internetové stránky. Pro detailnější informace prosím použijte nápovědu Vašeho prohlížeče.