Developerská společnost DOMOPLAN je už několik let našim blízkým obchodním partnerem. Její produkty – fond kvalifikovaných investorů DOMOPLAN s rezidenčními a rekreačními objekty, nyní už nejen v České republice, vnímají naši klienti pozitivně a s velkým zájmem, ať už jako investoři do fondu nebo do samotných nemovitostí.
Řekli jsme si proto i o názor z druhé strany a požádali zakladatele společnosti a fondu DOMOPLAN Tomáše Vavříka o jeho pohled na vzájemnou spolupráci a přínos pro jeho společnost. Co nám pověděl?