Kontakty


Kontakt

Bronislava Mynářová
Tel.: +420 608 577 667
info@ifinest.cz

Sídlo společnosti

Finest Invest a.s.
Vinařská 460/3
603 00 Brno, Pisárky
IČ: 04353862

Společnost je evidována v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spisová značka B 7370.

Společnost FINEST Invest a.s. je registrována jako vázaný zástupce u investičního zprostředkovatele Chytrý Honza a.s., IČO: 29048770, dle zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu.